Academic degree, abstrats, book titles, teaching fine arts, a.s.o.

Eija I KorhonenEija I Korhonens researchfield towards Ph.D. in healthpsychology was the body/mind interplay, how psychosocial variables affect health and the umbrella concept of Social support.

Eija I Korhonen är doktorand på Göteborgs universitet. Hennes forskningsområde är hälsopsykologi, kropp/själ samspel, hur psykosociala variabler påverkar hälsa och paraplybegreppet "socialt stöd".

fullgjorda forskarutbildningskurser på Psykologiska Institutionen, GöteborgYou will find examples of academic papers written by Eija Korhonen at www.academia.edu. Below and beside some examples:

Predictors of well-being: Confounding and Conceptual Cirkularity in Health Psychology, a Review.


Exempel på akademiska papper av Eija Korhonen finner du på www.academia.edu. Nedan och bredvid, ett par exempel:

Predictors of well-being: Confounding and Conceptual Cirkularity in Health Psychology, a Review.Encircling Research on Psychological Well-being and Health; Confounding and conceptual circularity. Students guide, 2000
Click below for full text of Part One of this book
(You'll find Parts two and three at www.academia.edu )Encircling Research on Psychological Well-being and Health; Confounding and conceptual circularity. Students guide, 2000.

Nedan finner du bokens första del i pdf-format. mer finns att läsa på www.academia.edu


Basic education/Grundutbildning:
Eija I Korhonen has a degree in Psychology from The University of Gothenburg, Sweden. She has also studied elementary physics and pedagogics.
Eija I Korhonen har magisterexamen från Göteborgs universitet. Hon har också läst grunder i fysik och pedagogik.


Not only has Eija I Korhonen written several academic papers, but also several bookmanuscripts, for instance:
En bok om människan och livet - LIVSELIXIR from 2005 and "Och vi sjöng ... av Elisa Liv Svensson" - available in bookshops on internet.


Eija I Korhonen har inte enbart skrivit akademiska artiklar och bokmanuskript utan också böcker. Du kan läsa mer om dessa på Eijas nätsidor på www.livselixir.net Böckerna finns att låna på biblioteken och Du kan köpa dem hos nätbokhandlarna


Observe:
The book from 2005 includes a short chapter by Ph.D., psychoanalyst and writer Alice Miller published with professor Miller's permission.

Notera, att boken innehåller ett utdrag av fil.doktor Alice Miller, psykoanalytiker och författare. Utdraget har publicerats med tillåtelse Alice Miller personligen.

Both books include facts. They both also refer to the sources of the facts presented.

Båda böckerna bygger på fakta. Bägge är också försedda med ett gediget notregister som förklarar och hänvisar till använda källor.


Eija I Korhonen has also written shortstories, novels and poems though many of them are not yet published. Throughout her life, she has also worked with art (mostly painting and graphic art) and with teaching fine arts.Thank You for Your interest.
Tack för visat intresse!To the top of the page - till sidans topp