ISBN9789163941498

Bokinfo

ISBN9789163166795

Bokinfo

Om boken "Liv (Elixir
för homo homini lupus)
Om En bok om människan
och livet - livselixir"
Barnbilderböcker
från E-förlaget
För handeln:
 Bokinfo
Kao Mu Shi och jag
* om författaren
In English ...
ja suomeksi
Länkar,
Kontakt
E-förlaget
på facebook
Livselixir på
facebook

Encircling Reserach on Psychological Health and Well-being av Eija I. Korhonen
Den här boken finns tillgäglig på Göteborgs universitetsbibliotek, samt universitetsbiblioteken i landet. Boken som är på 303 sidor finns också att beställa hos förlaget via Bokinfo.se Boken är skriven på engelska och handlar om hälsopsykologisk forskning fram till år 2000. Boken vidgar själva forskningsområdet Hälsopsykologi då så mycket spelar in för vårt välbefinnande.

This book is available at Gothenburg univesity library and other university libraries in the country. It is also possible to order this book (303 pages) via Bokinfo.se. The title says what the book is about: Encircling Reserach on Psychological Well-being and Health, and it covers well-being related reserach till year 2000. The book also expands the researchfield usually denoted health-psychology, since so much is involved when talking about our well-being!Klicka här för innehållsförteckning i pdf-format / Click here for contents (pdf-file)


Till sidans topp - to the top of the page