ISBN9789163941498

Bokinfo

ISBN 9789163166795

Bokinfo

Liv (Elixir för homo homini lupus) En bok om människan & livet Barnbilderböcker från E-förlaget För handeln:
 Bokinfo
Kao Mu Shi och jag In English ...ja suomeksi Länkar
Kontakt
E-förlaget på facebook Livselixir på facebook
Encircling Reserach on Psychological Health and Well-being


Eija I. Korhonen


Den här boken går att beställa på universitetsbiblioteken i landet.
Boken är skriven på engelska. På 303 sidor sammanfattar den hälsopsykologisk och forskning som påverkar vårt välbefinnande fram till år 2000.

This book is available at the university libraries in the country. The book encircles reserach on psychological well-being and health, up to 2000. This book also expands the researchfield usually denoted as healthpsychology.Klicka här för innehållsförteckning i pdf-format / Click here for contents (pdf-file)
Till sidans topp - to the top of the page