När jag undervisade YH-eleverna i statistik och forskningsmetodik på Mångkulturella finska folkhögskolan, år 2005, saknade eleverna läroböcker. Skolan hade inte uppfyllt sin skyldighet att förse dem med några. För att överhuvudtaget kunna undervisa i ämnet skrev jag ett kompendium i statistik, som sedan dess har använts på skolan.

Kompendiet finns nedan i två delar. Tyvärr är den andra delen endast en avfotograferad version av det första utkastet och har därmed vissa brister, t.ex. layout mm.