ISBN 978 91 986365 67

ISBN 978 91 631667 95


Och vi sjöng ...

En bok om människan & livet

Encircling Research on
Ps. Well-being & Health

Barnbilderböcker
För handeln:

 Bokinfo

Kao Mu Shi och jag

In English ... suomeksi
Länkar

Kontakt

E-förlaget på facebook


En bok om människan och livet - LIVSELIXIR

strävar efter en helhetsbild av människan som kompromisslöst tar avstånd från den nyandliga människobilden. Boken är skriven utifrån ett starkt humanistiskt perspektiv och ställer vår medvetandeutveckling i fokus i avsikt att vidga vår förståelse för oss själva. Tidlös kunskap vävs samman med evigt aktuella livsfrågor, och boken lockar till eftertanke, samtidigt som bilden av nutidsmänniskan växer ur vaggan och in i livssammanhanget; det moderna västerländska samhället.
Eija I. Korhonen skriver utifrån sina kunskaper i humaniora och samhällsvetenskap. Hon är fil. mag. och doktorand i hälsopsykologi med stort intresse för stress- och emotionsforskning, psykoneuroimmunologi, filosofi, etik, vetenskapsteori, mänskliga rättigheter (och skyldigheter), samt samhällsfrågor.En bok om människan och livet är en tidslös historia även om människobilden förankras i historien såväl som i vetenskapen. Det må vara att tiderna förändras, att samhällen förändras och att vetenskaper genererar nya fakta, men bokens budskap förblir intakt. Den kommer att vara lika giltig imorgon som den är idag och som den var igår, för boken handlar i mångt och mycket om det fundamentalt mänskliga.
Boken innehåller ett utdrag av fil.doktor Alice Miller, psykoanalytiker och författare. Utdraget har publicerats med tillåtelse av doktor Alice Miller personligen.


Boken är även försedd med gediget källförteckning som förklarar och hänvisar till använda källor.


Manuskriptets ursprungliga titel "Dömd att skapa" avslöjar för oss något om bokens budskap och dess röda tråd. I fokus står människans ständiga utveckling och hennes kreativitet och boken visar oss att människan för all tid är "dömd" till medvetenhet. Hon är "dömd att göra bruk av sina skapande förmågor, de facto: Människan "måste" att skapa.


En bok om människan och livet - LIVSELIXIR vill öppna våra sinnen. Bokens budskap vill få oss att leva helt och fullt, men här är en varning på sin plats! Som all äkta tinktur eller elixir innehåller boken en och annan "besk droppe" - i välgörande syfte, förstås - men framförallt: Boken vill visa på den största "gåva" som människan fått..."en del partier är lysande..." / "Litteraturhuset gärna vill publicera en nedkortad version av ditt manus; med utvalda partier från det nuvarande. En sådan publicering kan ske under hösten 2006."

Litteraturhuset
Förlagschef/red. Christoffer Sundbäck

En bok om människan och livet - LIVSELIXIR handlar också om den deterministiska paradoxen. Sedan urminnes tider, då människan föddes till medvetande, måste hon i likhet med den välkände, övermodige kungen från Korint, som med möda och för eviga tider rullar sin stembumling uppför bergsluttningen, om och om igen ta upp kampen med ödet. Människan måste välja. Hon måste välja vad vill hon, vem vill hon vara, vad hon tror på, osv., och hennes val inkluderar alltid värderingar ...


Boken handlar om de val som sann kreativitet kräver av oss alla ...Boken handlar om livet, och den handlar om

Dig och Mig


Med önskan om allt gott!
Hälsningar Eija I. Korhonen


Hitta boken på bibliotek

En bok om människan och livet - LIVSELIXIR Innehållsförteckning

- LIVSELIXIR - Klicka nedan för en recension på finska


Recensionen i Ruotsinsuomalainen i bild

Recenserad av Anita Seppälä i tidningen "Ruotsinsuomalainen"Bibliotekstjänsts val av kritiker: New Age anhängaren, hypnoterapeuten och livscoachen Gunnar Martin Aronsson, till att recensera En bok om människan och livet - livselixir som är en starkt New Age kritisk, var ett stort misstag därför att Aronsson ställning som New Age-anhängare kom att påverka recensionen som blev grovt felaktigt. Aronsson påstår att boken hyllar psykoanalysen som den enda riktiga och gällande teorin fastän min ståndpunkt genomgående är humanistisktk existentiellt. En bok om människan och livet - livselixir är helt igenom skriven ur ett humanistiskt perspektiv och ingenting annat!Till sidans topp - to the top of the page