ISBN 978 91 986365 67

ISBN 978 91 631 6678 9

ISBN 978 91 639 7042 9

ISBN 978 91 639 7044 3

ISBN 978 91 986365 3 6

ISBN 978 91 986365 2 9
Encircling Research on psych...
In English ... Ja suomeksi ...

Konstkort

Kao Mushi och jag
Kontakt & Länkar

För handeln:  Bokinfo

E-förlaget på facebook

ISBN 978-91-986365-9-8Om författaren och konstnären Eija I. Korhonen


Länge ner finner du länk till Eija Irenes akademiska bakgrund och också bilder
och utdrag ur Eijas farfars,
författarens, teologens och missionärens Kalle Korhonens livsverk. Kalle med familj, var bosatt i Kina i flera decennier.Fil.mag., doktorand, beteendevetare och lärare
men främst konstnär och författare ...

Eija I. Korhonen är född och uppvuxen i Helsingfors. Hon har målat och skrivit sedan unga år. Från 1978 och fram till 2018 har hon också arbetat som bildlärare och haft egen kursverksamhet (Bildskapandets Finesser & Fröjd). Eija är doktorand i hälsopsykologi och har en grundutbildning till filosofie magister. Hon har skrivit både vetenskapligt och skönlitterärt och målat med olika tekniker sedan unga år. Bredvid, ett uttalande från Ordfront förlag, långt före ordbehandlarnas och datorernas tid. Det är en "recension" på en bok som Eija skrev som mycket ung. Utöver dylika tidiga manus, poem och illustrationer till barnbilderböcker, blev arbetet med doktorsavhandlingen upptackten till hennes första faktabok En bok om människan och livet - LIVSELIXIR som publicerades år 2005.Med ett tidigt intresse för teater och danskonst har Eija bl.a. medverkat i barnteaterproduktion för Finlands TV. Hon har vuxit upp i centrala i Helsingfors och i trädgårdstaden Hagalund, Tapiola. Barndomens soliga somrar har hon tillbringat i Ingå, Fagervik.

Sedan 1969 har Eija varit bosatt i Göteborg. Hon var minderårig när hennes mor efter skilsmässa beslöt sig för att flytta till sina vänner i Göteborg. - Svensk blir jag dock aldrig, säger Eija. - Det kan man inte bli. Det föds man till. Jag är och förblir finsk och med facit i handen vet jag att man alltid påminns om sitt ursprung - oavsett hur många år man varit bosatt på annan ort!

Redan under skolåren vann Eija med sina bilder priser och hon deltog i utställningar som tog ställning i miljöfrågor på 70-talet, bl.a. i Tyskland (tyvärr slocknade samhällets miljömedvetenhet i takt med att yuppieröselsen vann mark). Eija har främst arbetat med måleri i olika tekniker, och grafik och ställt ut sin konst både separat och deltagit i flera samlingsutställningar, men hon skapar också skulpturer och land art i olika material. Hon har varit medlem i Konstnärernas Kollektivverkstad i Göteborg och utöver konstnärskapet, författarskapet och universitetsstudier har hon sedan 1978 arbetat som lärare, främst i konst i sin egen konstkursverskamhet Bildskapandets Finesser och Fröjd (BFF), men hon har också undervisat i SO, forskningsmetodik och elementär statistik. Numera arbetar hon vid sidan av konsten som vikarierande lärare på grundskola.

Kursverksamheten BFF har varit mycket uppskattad. Du finner mängder med bilder från Eijas konstkursverksamhet om du klickar på www.livselixir.net, bilden längst ner på första sidan - bilden har texten Bildskapandets Finesser och Fröjd (BFF). Bland kunderna på de många olika konstkurserna har funnits både privata företag och offentliga verksamheter, t.ex., Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, Svenska Kyrkan, Göteborgs Stadsbibliotek, folkhögskolor, etc. För kyrkan körde Eija flera år med ikonmålerikurser och då och då har kurser krävt undervisningsmaterial såsom kompendier vilka Eija skrivit själv. Hon har hållit kurser i konstens många olika tekniker, uttryck, material och historia, såväl som hon har hållit i verksamheter såsom sommarläger, kortkurser, föreläsningar, studiebesök, återkommande elevutställningar och mycket, mycket med mera. Under 19-20 års tid samarbetade Eijas BFF kursverksamhet med en folkhögskola i Göteborg som de facto blev kursernas stadigvarande hemadress.

Eijas intresse för vetenskap ligger först och främst inom ämnesområdet psykologi - speciellt hälsopsykologi - men hon har också studerat filosofi, vetenskapsteori, fysikens grunder på Chalmers, samt astronomi (ej att förväxlas med astrologi!), mänskliga rättigheter, hälsa, och naturligtvis konstvetenskap. Inom hälsopsykologin intresserar hon sig främst för psykosociala variablers inverkan på fysiologiska parametrar (mest intressant fann hon det nya forskningsområdet psykoneuroimmunologi). Då det finns ett samband mellan psykiskt välbefinnande och hälsa och då nyfikenhet och kreativitet hör till grundläggande mänskliga personlighetsdrag, samtidigt som livet är en kreativ process i ständig förändring, är det viktigt att i det moderna livet finna vägar som låter var och ens skapande krafter komma till uttryck. Detta har legat till grund för att Eija vid sidan av det egna skapandet, genom årtionden undervisat andra. Hennes konstnärskap i kombination med forskarutbildningen inom hälsopsykologi har bidragit till 'Bildskapandets Finesser & Fröjd'-kursverksamhetens populäritet. Kreativitet bidrar positivt till fysisk hälsa. Därför har det övergripande syftet i all Eijas kursverksamhet varit att främja det psykiska välbefinnandet och därigenom även den fysiska hälsan.

Utöver de redan nämnda universitetsstudier har Eija också studerat estetik, pedagogik och barn- och ungdomspsykologi. Hon är också intresserad av samhällsfrågor.

Genom att klicka på nedan 2 knappar kan du läsa om Eijas akademiska bakgrund:"I farfars knä..." / "Tarinahetki isoisän polvella ..."

Bilder och utdrag ur författarens,
teologens och missionärens,
Kalle Korhonens livsverk.

Min Kao och jag

Min farfar Kalle Korhonen (1885-1963) var verksam som missionär i Kina i 25 år (1910-1935). De flesta av min fars syskon är sålunda födda i Kina. Utöver sin mission i Hanan provinsen, har Kalle skrivit ett stort antal böcker, däribland översatt den stora läroboken i Kung fu tse (konfucianism, Bokförlaget Otava, Helsingfors) från kinesiska till finska. På kinesiska kallades Kalle för Kao Mu Shi.

På kinesiska kallades min farfar för Kao Mu Shi.
Tecknet i mitten nedan betyder Kao Mu shi.Nedan finns bl.a. fotografier ur Kalles arkiv och böcker på finska, samt bilder ur hans liv.


Som missionär i Kina i början på 1900-talet var Kalles uppgift att att "frälsa" de okristna. Men under sin 25-åriga levnad och verksamhet i Hanan provinsen kom Kalle själv att påverkas. Han lärde sig kinesiska, och hans kristna tro färgades av konfucianismen, inte minst därför att han i decennier levde bland människor som hade konfucianismen som sin rättesnöre, men också därför att han översatte den Stora läroboken om Kung fu tse.Kalles kinesiska namn: Kao Mu Shi,betyder ungefär "Kalle prästen"
Nedan en bild är från Kina, missionsstationen i Tsingsh.Bilder ur Kao Mu Shi's fotoalbum och författarskap.


Silkbergens ådal
Silkbergens dalgång.

Genom opiumfälten
Kalle på en åsna på väg genom opiumfält.

Staden Taning
Staden Tanings murar.

Konfuciansk tempel
Konfucianskt tempel.


I flodbåten
Ovan: Kalle och hans fru Irene i flodbåten
tillsammans med ett annant missionärspar.

Nedan: Meningsutbyte med infödda präster.För den som kan finska:
Nedan följder utdrag ur Kalles texter varav en del beskriver livligt en missionärs resor, erfarenheter och
vardag, medan andra är läroböcker, t.ex. i konfucianism

sivu 65 kirjasta Kultakaivos

sivu 66

sivu 67


jne...

Bild på murarna runt om staden Taning
Murarna runt staden Taning


Utsikt från Silkbergen
Utsikt från Silkbergen


Kinesiska muren
Kinesiska muren


Kung fu tse
En bild på Kung fu tse
TEI-P'AI
ote kirjasta Kultakaivos
Kalle Korhonen,
Porvoo: WSOY, 1929,
sivut 105-109


sivu 105

sivu 106

sivu 107

sivu 108

sivu 109

jne...

Helsingin Sanomat


Till minnet av Kao mu shi som kom att introducera den konfucianska filosofin i Finland, inte minst genom sin översättning av den stora boken om "Kung Fu Tse" från kinesiska till finska.

TACK FÖR VISAT INTRESSE!


Titta också gärna in på Galleri Miikka

eller se bilder från bildkurser på Bildskapandets Finesser och Fröjd


Till sidans topp - to the top of the page