ISBN9789163941498

Bokinfo

ISBN9789163166795

Bokinfo

Om boken "Liv (Elixir
för homo homini lupus)
Om En bok om människan
och livet - livselixir"
Barnbilderböcker
från E-förlaget
För handeln:
 Bokinfo
Kao Mu Shi och jag
* om författaren
In English ...
ja suomeksi
Länkar,
Kontakt
E-förlaget
på facebook
Livselixir på
facebook

Liv (Elixir för homo homini lupus) av Eija I. Korhonen
Boken är skriven med lätt hand. Dess latinska titel i parentees antyder att det är inte sällan som människan själv skapar sina problem. Fritt översatt betyder "Homo homini lupus" att människan är sin egen "värsta" fiende och i den här berättelsen råkar huvudpersonen "Liv" ut för en del komiska situationer.


Boken finns att köpa hos nätbokhandlarna (följ direktlänkar genom att klicka på rutorna.


Liv (Elixir för homo homini lupus) är en genreöverskridande, fiktiv roman om fyra unga studentskor och en hund. Bokens gestalter tar upp aktuella samhällsfrågor såväl som sina egna livsfrågor till diskussion. Boken är skriven med lätt hand - men bokens arbetstitel "Skelett i garderoben" skvallrar om att vi alla råkar under vårt livslopp ut för vissa svårigheter, och/eller bär i våra själs gömmor erfarenheter av negativa händelser eller känslor såsom rädsla, sorg eller oro. Dessa känslor måste bearbetas.

Bokens tema är tidslöst. I alla tider har människan intresserat sig för livsfrågor och i denna bok flätas livsfrågorna in i berättelsen. Begrepp såsom "ansvar", "frihet", "öde", mm. diskusterasav de fyra huvudpersonerna. Även aktuella samhällsfrågor förekommer.

Eija Irene Korhonen har sin grundutbildning inom utvecklingspsykologin. Hon är fil. mag. och doktorand i hälsopsykologi med stort intresse för stress- och emotionsforskning, psykoneuroimmunologi, filosofi, etik, vetenskapsteori, mänskliga rättigheter (och skyldigheter!) och samhällsfrågor.

Liv (Elixir för homo homini lupus) vill öppna våra sinnen. Bokens budskap vill få oss att leva helt och fullt, och i linje med vår innersta sanning, men såsom Eijas tidigare bok, tar även den här boken upp en annan besvärlig fråga. Det går nämnligen inte att undvika det faktum att livet består av paradoxer: av både sol och regn!Även den här boken tar upp vetenskapligt framtagen fakta. Därför är boken försedd med ett notregister som förklarar och hänvisar till använda källor.
Det går också att låna boken på universitetsbiblioteken

Nedan länkar till boksök:Hitta boken på bibliotek

Libris websök


Liv (Elixir för homo homini lupus) innehållsförteckning


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Homo homini lupus
Det paradoxala livet
Spegelbilder och marknadsvärden
Carpe diem, kaos och livskris
Skratta eller gråta?
Livets spratt eller karma?
Gaia och hennes barnaskara
Olga och Maya
Hjälten och den månghövdade draken
Civilisationens nyckelfaktorer
Om lyckan och om människohjärtat
Minnesluckor och låsningar
Rendez-vous - "Rendez … nous?"
Från undfallenhet till gränssättning
Sök och finn
Om det oförklarliga och om att undkomma världens ände
Frihet och vårkänslor
Hundspöken och spökmänniskor
Slump eller dålig tajming?
Möjlighet eller ödets nyck?
Bullar och huvudbonader
Om ekosystem
Happy birthday
Dörrar öppnas, dörrar stängs
Sorgens ansikten
Vita väskor och rosa frack
En mor är alltid en mor
Viljan att vara till lags
Nya, blanka blad

11.
17.
24.
42.
45.
60.
67.
74.
80.
97.
105.
117.
124.
137.
147.
160.
170.
185.
197.
206.
223.
233.
245.
265.
273.
283.
291.
299.
310.
322.Recension i den finska tidningen RuotsinSuomalainen, 14 juni 2018.

       Till sidans topp - to the top of the page


Omstart av räknare 2019