ISBN9789163941498

Bokinfo

ISBN 9789163166795

Bokinfo

Liv (Elixir för homo homini lupus) En bok om människan & livet Barnbilderböcker från E-förlaget För handeln:
 Bokinfo
Kao Mu Shi och jag In English ... suomeksi Länkar
Kontakt
E-förlaget på facebook Livselixir på facebook

Liv (Elixir för homo homini lupus)
Eija I. Korhonen
Boken är skriven med lätt hand. Dess latinska titel i parentees antyder att det inte sällan är människan själv som skapar sina problem. Fritt översatt betyder "Homo homini lupus" att människan är "sin egen värsta fiende" och i den här berättelsen råkar huvudpersonen Liv - som paradoxalt råkar ha ett ovanligt stort intresse för döden - ut för en del komiska situationer. Det gör hon till stor del tack vare den hund som hon nyligen skaffat åt sina barn.


Boken finns att köpa hos nätbokhandlarna (följ direktlänkar genom att klicka på rutorna.
Liv (Elixir för homo homini lupus) är en genreöverskridande, fiktiv roman, skriven med lätt hand. Bokens tema är tidslöst. I alla tider har människan intresserat sig för livsfrågor och i denna bok flätas de filosofiska diskussionerna in i berättelsen som kretsar kring fyra unga kvinnor och en hund. Begrepp såsom "ansvar", "frihet", "öde", mm. är exempel på ämnen som tas upp. Även aktuella samhällsfrågor och faktainslag förekommer.

Eija Irene Korhonen har sin grundutbildning inom utvecklingspsykologin. Hon är fil. mag. och doktorand i hälsopsykologi med stort intresse för stress- och emotionsforskning, psykoneuroimmunologi, filosofi, etik, vetenskapsteori, mänskliga rättigheter (och skyldigheter!), samt samhällsfrågor.

Liv (Elixir för homo homini lupus) vill öppna våra sinnen. Boken vill få oss att leva våra liv med öppna ögon och reflektera medvetet över frågor som livet kan ställa oss inför. Genom reflektion kan vi leva i linje med vår egen innersta sanning, men för att nå dit, krävs det av oss att vi vågar möta livets paradoxer. Därför tar den här boken - i likhet med Eijas tidigare bok - upp en och annan besvärlig fråga. Det går nämligen inte undkomma varken sol eller regn!Även den här boken tar upp vetenskapligt framtagen fakta. Därför är boken försedd med ett notregister som förklarar och hänvisar till alla använda källor.
Det går också att låna boken på universitetsbiblioteken

Nedan länkar till boksök:Hitta boken på bibliotek

Libris websök


Liv (Elixir för homo homini lupus) innehållsförteckning


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Homo homini lupus
Det paradoxala livet
Spegelbilder och marknadsvärden
Carpe diem, kaos och livskris
Skratta eller gråta?
Livets spratt eller karma?
Gaia och hennes barnaskara
Olga och Maya
Hjälten och den månghövdade draken
Civilisationens nyckelfaktorer
Om lyckan och om människohjärtat
Minnesluckor och låsningar
Rendez-vous - "Rendez … nous?"
Från undfallenhet till gränssättning
Sök och finn
Om det oförklarliga och om att undkomma världens ände
Frihet och vårkänslor
Hundspöken och spökmänniskor
Slump eller dålig tajming?
Möjlighet eller ödets nyck?
Bullar och huvudbonader
Om ekosystem
Happy birthday
Dörrar öppnas, dörrar stängs
Sorgens ansikten
Vita väskor och rosa frack
En mor är alltid en mor
Viljan att vara till lags
Nya, blanka blad

11.
17.
24.
42.
45.
60.
67.
74.
80.
97.
105.
117.
124.
137.
147.
160.
170.
185.
197.
206.
223.
233.
245.
265.
273.
283.
291.
299.
310.Recension i den finska tidningen RuotsinSuomalainen, 14 juni 2018.

       Till sidans topp - to the top of the page


Omstart av räknare 2019